Visa filter
2023-12-12

Stena Sessan lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 9,80 kronor per B-aktie till aktieägarna i Concordia Maritime

All information om erbjudandet hålls tillgänglig på här.