Matilda FoodTech

20%

Ägarandel

2021

Investeringsår

Matilda FoodTech

Matilda FoodTech är den ledande nordiska mjukvaruplattformen för måltidsbranschen, med lösningar som förbättrar och automatiserar hela måltidsprocessen från livsmedelsupphandling till måltidsplanering och hantering av svinn.

Matilda FoodTech grundades 2003 och är idag verksamma i Norden med huvudkontor i Malmö. Genom bolagets plattform hjälper bolaget måltidsleverantörer att förenkla måltidsprocessen från livsmedelsupphandling till uppföljning med ett datadrivet angreppssätt. Plattformens fokus på hållbarhet hjälper måltidsleverantörer att bli mer klimatsmarta och bidra till FNs globala hållbarhetsmål 12, 13, 14 och 15.

Huvudkontor: Malmö
VD: Erik Bergseth
Anställda: 80
Stena Sessans ägarandel: 20 %
Investeringsår: 2021
Investeringsansvarig: Kristina Patek
Hemsida : matildafoodtech.com