Concordia Maritime

95,7%

Ägarandel

2002

Investeringsår

Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi som fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. Bolaget är sedan februari 2024 avnoterat från Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Concordia Maritime flotta består av produkt- och oljetankfartyg och bolaget bygger sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer. Visionen är att alltid vara förstavalet och affärspartnern inom tanksjöfart. Landorganisationen består endast av tre personer. Genom ett nära samarbete med partners inom framförallt Stena-sfären får man istället tillgång till världsledande kompetens inom sjöfartens områden: från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation.

Huvudkontor: Göteborg
VD: Martin Nerfeldt
Styrelseordförande: Stefan Brocker
Omsättning: 243 MSEK
Anställda: 3
Stena Sessans ägarandel: 95,7 %
Investeringsår: 2002
Investeringsansvarig: Karl Swartling
Hemsida : www.concordiamaritime.com