Concordia Maritime

52%

Ägarandel

2002

Investeringsår

Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi som fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. Bolagets B-aktie är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Concordia Maritime flotta består av produkt- och oljetankfartyg och bolaget bygger sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer. Visionen är att alltid vara förstavalet och affärspartnern inom tanksjöfart. Landorganisationen består endast av tre personer. Genom ett nära samarbete med partners inom framförallt Stena-sfären får man istället tillgång till världsledande kompetens inom sjöfartens områden: från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation.

Huvudkontor: Köpenhamn
VD: Erik Lewenhaupt
Styrelseordförande: Carl-Johan Hagman
Omsättning: 705 MSEK
Anställda: 3
Stena Sessans ägarandel: 52 %
Investeringsår: 2002
Investeringsansvarig: Karl Swartling
Hemsida : www.concordiamaritime.com

  Antal
P-Max 9
Suezmax 1