Concordia Maritime

52%

Innehav

2002

Investeringsår

Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. De fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Concordia Maritime flotta består av produkt- och oljetankfartyg och bygger sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer. Visionen är att alltid vara förstavalet och affärspartnern inom tanksjöfart. Landorganisationen består endast av sex personer. Genom ett nära samarbete med partners inom framförallt Stena-sfären får man istället tillgång till världsledande kompetens inom sjöfartens områden: från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation.

Huvudkontor: Göteborg
VD: Kim Ullman
Styrelseordförande: Carl-Johan Hagman
Omsättning: 828 MSEK
Anställda: 6
Stena Sessans innehav: 52 %
Investeringsår: 2002
Investeringsansvarig: Henrik Hallin
Hemsida : www.concordiamaritime.com

  Antal
P-Max 10
IMO2Max 2
Suezmax 6
MR 1