Stena Sessan Fastighets AB

100%

Innehav

2018

Investeringsår

Stena Sessan Fastighets AB

Stena Sessan Fastighets AB är ett av Sveriges större privata fastighetsbolag. Genom innovativ nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd vill Stena Sessan Fastighets AB vara med och forma framtidens boende.

Stena Sessan Fastighets AB äger och förvaltar knappt 5 000 lägenheter om drygt 300 000 kvadratmeter i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet bygger på ett långsiktigt och hållbart ägande. Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Sessan Fastighets AB attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval.

Stena Sessan Fastighets AB fastighetsbestånd förvaltas av Stena Fastigheter AB som arbetar med ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Initiativen inom social hållbarhet har bland annat belönats med utmärkelserna Framtidsindex samt Årets Fastighetsbolag.

Huvudkontor: Göteborg
VD: Kim Olsson
Anställda: 1
Stena Sessans innehav: 100 %
Investeringsår: 2018
Investeringsansvarig: Martin Svalstedt
Hemsida : stenafastigheter.se