Vi äger.

Vi skapar långsiktigt värde genom ansvarsfulla investeringar i bolag med utvecklingsmöjligheter för generationer framåt.