Platform24

15%

Ägarandel

2021

Investeringsår

Platform24

Platform24 är ett marknadsledande hälsoteknikbolag i Norden. Genom sina digitala plattformar för en integrerad resa genom hela vården vill man skapa mer tillgänglig, effektiv och hållbar vård.

Platform24 erbjuder digitala lösningar för hela patientresan, inklusive automatiserad vårdguidning, patientkommunikation och egenmonitorering. Bolaget grundades i Stockholm 2016 och levererar idag digitala lösningar till flera sjukvårdsregioner, vårdkoncerner och försäkringsgivare i Sverige, Norden och DACH-regionen.

Huvudkontor: Stockholm
VD: Daniel Lillienau & Tobias Perdahl
Anställda: 190
Stena Sessans ägarandel: 15 %
Investeringsår: 2021
Investeringsansvarig: Kristina Patek
Hemsida : platform24.com/se