Nyheter

Det senaste om oss och våra bolag.

Visa filter
2023-11-22

Stena Sessan justerar ägandet i Scandic Hotels

Stena Sessan AB har per 21 november sålt cirka 9,0 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel om cirka 4,7 procent i Scandic Hotels Group AB. Efter transaktionen uppgår Stena Sessans ägarandel till cirka 15,2 procent.

Stena Sessan AB är sedan 2017 en långsiktig och aktiv ägare i Scandic Hotels Group AB (”Scandic”). Under de utmanande pandemiåren stöttade Stena Sessan AB bolaget, bland annat genom ytterligare kapitaltillskott och ökad ägarandel. Scandic klarade sig igenom denna historiskt utmanande period och uppvisar under senare tid en mycket stark operationell och finansiell utveckling.

”Försäljningen ska ses som en justering i vår totala portfölj av innehav, där vårt engagemang i Scandic återgår till nivåerna före pandemins utbrott. Scandic är fortsatt vårt näst största innehav och vi är en långsiktig ägare. Vi ser fram emot att bibehålla en aktiv ägarroll, nu när bolaget åter utvecklas starkt och står väl rustat inför framtiden”, säger Karl Swartling, VD på Stena Sessan AB.

Investeringsbolaget Stena Sessan AB är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av långsiktighet.