Doktor24

41%

Ägarandel

2021

Investeringsår

Doktor24

Doktor24 är en av Sveriges största digifysiska vårdgivare med digitala konsultationer via app och webb och med hälsomottagningar på Apoteket AB.

Doktor24 grundades 2016 och hanterar både lättakuta och kroniska besvär genom digitala konsultationer med läkare, sjuksköterska och psykolog samt vaccinationer, provtagningar och hälsokontroller på mindre mottagningar i samarbete med Apoteket AB. Genom sin app som är öppen dygnet runt och med ca 60 hälsomottagningar vill Doktor24 skapa tillgänglig, kostnadseffektiv och högkvalitativ vård med patienten i fokus. Doktor24 ägdes fram till oktober 2022 av 24Health Group men är idag ett fristående bolag.

Huvudkontor: Stockholm
VD: Daniel Kernell
Anställda: 30
Stena Sessans ägarandel: 41 %
Investeringsår: 2021
Investeringsansvarig: Kristina Patek
Hemsida : doktor24.se