Visa filter
2022-01-18

Stena Sessan investerar i Matilda FoodTech

Stena Sessan har i december 2021 investerat i det svenska mjukvarubolaget Matilda FoodTech. I samband med investeringen går Stena Sessan in som minoritetsägare bredvid huvudägaren Monterro. Investeringen är en del av Stena Sessans strategi och målsättning att bygga upp en väldiversifierad portfölj av bolag med utvecklingsmöjligheter för generationer framåt.

Matilda FoodTech grundades 2003 och är idag den ledande nordiska plattformen för måltidsbranschen, med lösningar som förbättrar och automatiserar hela måltidsprocessen från livsmedelsupphandling till måltidsplanering och hantering av svinn. Plattformens fokus på hållbarhet hjälper måltidsleverantörer att bli mer klimatsmarta och bidra till FNs globala hållbarhetsmål 12, 13, 14 och 15. Investeringen är en del av Monterros återinvestering i Matilda FoodTech genom den nylanserade fonden M4.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.