Visa filter
2019-03-29

Avyttring Mylan NV aktier

I mars 2019 avyttrade Stena Sessan AB återstoden av aktierna i Mylan NV efter Meda transaktionen till ett belopp av 1,7 Mdr SEK.