Mylan

Mylan är en global läkemedelstillverkare som strävar efter att införa nya och bättre sätt att hjälpa människor världen över till en bättre livskvalitet. Deras arbete sätter nya standarder inom hälso- och sjukvård och ger 7 miljarder människor tillgång till medicin av hög kvalitet.

Mylan utvecklar, tillverkar och distribuerar generiska och specialiserade läkemedel inom ett flertal olika terapiområden i form av över 7 500 olika produkter till kunder inom fler än 165 länder. Bolaget har en bred geografisk plattform med försäljning i Nordamerika, Europa och Övriga världen uppgående till 42%, 34% respektive 24%.

  Procent
Northern America 42
Europe 34
Rest of world 24