Stena Sessan fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Concordia Maritime

All information om erbjudandet hålls tillgänglig på här.

Stena Sessan justerar ägandet i Scandic Hotels

Stena Sessan AB är sedan 2017 en långsiktig och aktiv ägare i Scandic Hotels Group AB (”Scandic”). Under de utmanande pandemiåren stöttade Stena Sessan AB bolaget, bland annat genom ytterligare kapitaltillskott och ökad ägarandel. Scandic klarade sig igenom denna historiskt utmanande period och uppvisar under senare tid en mycket stark operationell och finansiell utveckling.

”Försäljningen ska ses som en justering i vår totala portfölj av innehav, där vårt engagemang i Scandic återgår till nivåerna före pandemins utbrott. Scandic är fortsatt vårt näst största innehav och vi är en långsiktig ägare. Vi ser fram emot att bibehålla en aktiv ägarroll, nu när bolaget åter utvecklas starkt och står väl rustat inför framtiden”, säger Karl Swartling, VD på Stena Sessan AB.

Investeringsbolaget Stena Sessan AB är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av långsiktighet.

Stena Sessan investerar i A3P Biomedical

A3P Biomedical är specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer med huvudprodukten Stockholm3. Stockholm3 har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet, och validerats i kliniska studier med fler än 75 000 män. A3P Biomedical ska nu accelerera kommersialiseringen av Stockholm3 som redan ersatt standard PSA testet hos ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger. Investeringen sker i samband med bolagets senaste finansieringsrunda, som breddar ägarbasen med de nya investerarna KinKon AB, Flerie Invest AB och Östersjöstiftelsen jämsides Stena Sessan.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Matilda FoodTech

Matilda FoodTech grundades 2003 och är idag den ledande nordiska plattformen för måltidsbranschen, med lösningar som förbättrar och automatiserar hela måltidsprocessen från livsmedelsupphandling till måltidsplanering och hantering av svinn. Plattformens fokus på hållbarhet hjälper måltidsleverantörer att bli mer klimatsmarta och bidra till FNs globala hållbarhetsmål 12, 13, 14 och 15. Investeringen är en del av Monterros återinvestering i Matilda FoodTech genom den nylanserade fonden M4.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Funnel

Funnel är den ledande dataplattformen för marknadsförare, och gör det enkelt att rapportera marknadsföringsresultat genom att skapa business-ready data i realtid. Plattformen används idag av mer än 1 200 av världens mest innovativa marknadsföringsorganisationer, på bolag och mediebyråer som Home Depot, Samsung och Havas. Bolaget grundades 2014 i Stockholm. Investeringen är en del av Funnels sista finansieringsrunda inför bolagets planerade notering på Stockholmsbörsen.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Doktor24 Group

Stockholmsbaserade Doktor24 Group består av vårdgivaren Doktor24, som erbjuder digifysisk vård, och det digitala hälsoteknikbolaget Platform24, som bland annat erbjuder lösningar för automatiserad vårdguidning och patientkommunikation. Gruppen grundades 2016 och levererar idag digitala lösningar till flera sjukvårdsregioner, vårdkoncerner och försäkringsgivare i Sverige, Norden och Polen.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Voi

Stockholmsbaserade Voi grundades 2018 och är idag verksam i de flesta större städer i Europa. Genom sin delningstjänst av elscootrar erbjuder Voi ett smidigt färdalternativ i partnerskap med städer. Investeringen görs i samband med Vois senaste finansieringsrunda ledd av den New York-baserade investeringsbanken The Raine Group.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Annotell

Göteborgsbaserade Annotell grundades 2018 med målsättningen att tillhandahålla en världsledande data- och mjukvaruplattform för fordonssäkerhet i utvecklingen av avancerade förarassistanssystem och självkörande fordon. Genom bolagets cloudbaserade plattform erbjuder Annotell fordons- och sensortillverkare avancerad träningsdata samt annoterings- och valideringstjänster för perceptionssystem i nästa generations förarsystem och självkörande bilar. Bolaget har idag långtgående samarbeten med kunder såsom Zenseact, Volvo Group och Magna.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Budbee

Stockholmsbaserade Budbee grundades 2015 och är idag verksam i flera städer i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna. Genom sin plattform erbjuder Budbee marknadsledande last-mile logistikservice för e-handel. Investeringen görs i samband med Budbees senaste finansieringsrunda ledd av Kinnevik, som även är bolagets största ägare.

Investeringsbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.

Stena Sessan investerar i Exeger

Exeger grundades i Stockholm 2009 och är ett marknadsledande teknologiföretag inom solceller. Med sitt unika material Powerfoyle fokuserar Exeger på att revolutionera marknaden för konsumentelektronik.

Investmentbolaget Stena Sessan är en del av Stena-sfären och ägs av familjen Olsson. Genom samarbeten med andra ägare, företagsledningar och organisationer är vi med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov. Vårt sätt att investera präglas av flexibilitet, med möjlighet till en lång investeringshorisont.