24Health Group

15%

Ägarandel

2021

Investeringsår

24Health Group

24Health Group, bestående av det digitala hälsoteknikbolaget Platform24 och vårdgivaren Doktor24, är med sina lösningar för automatiserad vårdguidning och patientkommunikation marknadsledande i Norden.

24Health Groups verksamhet utgår från det digitala hälsoteknikbolaget Platform24, som bland annat erbjuder lösningar för automatiserad vårdguidning och patientkommunikation för betalare, utförare och försäkringsgivare. Vårdgivaren Doktor24 erbjuder digifysisk vård, genom digitala konsultationer och minikliniker på Apoteket. Gruppen grundades i Stockholm 2016 och levererar idag digitala lösningar till flera sjukvårdsregioner, vårdkoncerner och försäkringsgivare i Sverige, Norden och DACH-regionen.

Doktor24 är ett fristående bolag utanför 24Health Group sedan oktober 2022.

Huvudkontor: Stockholm
VD: Daniel Lillienau
Anställda: 190
Stena Sessans ägarandel: 15 %
Investeringsår: 2021
Investeringsansvarig: Kristina Patek
Hemsida : 24healthgroup.com/se